Over Rechtop

DE DOELGROEP VAN RECHTOP

Rechtop stimuleert meedoen en doorbreekt daarmee het sociaal isolement. Elke Deventenaar kan meedoen, kwetsbare personen profiteren het meest van Rechtop. Het burger voor burger principe wordt maximaal toegepast, dwz. ‘sterkeren' helpen 'zwakkeren’. Het eigenaarschap ligt bij de deelnemers.

Rechtop faciliteert deelnemers om persoonlijk sterker te worden. Dit proces verloopt gefaseerd:

  • Kennismaking en het leggen van contact aan de koffietafels.
  • Deelnemen aan ‘leuke’ activiteiten, zoals creatief, naaiatelier, koken, werken in de moestuin.
  • Uitvoeren van maatschappelijk nuttige werkzaamheden: het doen van klussen en het plegen van tuinonderhoud bij mensen, die dit zelf niet kunnen (betalen) en/of wandelen met senioren (een derde van de deelnemers is hierin actief).
  • Een vorm van dagbesteding, onder meer activiteiten bij een zorginstelling of bij een van de partners van Rechtop (een derde van de deelnemers is hierin actief).
  • De mogelijkheid om door te stromen naar werk dan wel scholing, wat een derde van de deelnemers perspectief biedt.

Zie verder: www.rechtop.nu

MAATSCHAPPELIJK DOEL

Het SOP project is een belangrijke schakel voor de deelnemers om hun ‘sociale isolement’ te doorbreken. Sociale armoede is het effect van de cumulatie van armoederisico’s waaraan de doelgroep van het project bloot staat. Deelnemers hebben niet alleen financiële krapte, maar vaak ook psychische dan wel fysieke problematiek, een sociaal netwerk ontbreekt, er is sprake van eenzaamheid, onzekerheid over eigen capaciteiten.

De deelnemers hebben in de koffietafel bijeenkomsten hun zelfvertrouwen enigszins hersteld, hebben het gevoel gekregen er weer toe te doen. Vervolgens zetten zij zich in voor anderen en hun omgeving. Met het door henzelf ontwikkelde SOP project wordt een beeldvormend en blijvend schip hersteld. Met het resultaat, de opgeknapte sloep, worden nieuwe activiteiten georganiseerd voor en door Deventenaren.