2021

Het huidige project

Het opknappen van de sloepen is erg arbeidsintensief en tijdrovend geweest. Daarom richten we ons vanaf heden op het renoveren van kleinere boten, hout dan wel staal. De doorlooptijd is korter en er kan sneller resultaat worden bereikt. In het kader van milieubewustzijn kiezen we niet voor het opknappen van polyester boten.