2015-2018

Het eerste project

DOEL

Door het opknappen van de sloep werden deelnemers persoonlijk sterker, zij vergroten hun maatschappelijke zelfredzaamheid, doen arbeidsritme op en leren (technische) vaardigheden.

AFGELEIDE DOELSTELLINGEN

  • Persoonlijke ontwikkeling: leren samen werken, durven vragen, omgaan met belemmeringen, vergroten van het probleemoplossend vermogen, worden assertiever, breiden hun netwerk uit, leren en oefenen de Nederlandse taal.

  • Professionele ontwikkeling: versterking werknemerscompetenties, leren (oude) technieken en ervaren de Nederlandse arbeidscultuur. Deze ervaring geeft richting aan een vervolgopleiding, waarmee de kans op een betaalde baan substantieel toeneemt.

RESULTATEN

Ruim 30 deelnemers zijn bij het project betrokken (geweest). 8 adviseurs / vrijwilligers ondersteunen het project. De sloep is het najaar van 2018 te water gelaten.

DE ACTIVITEITEN

De naden van de boot worden gefreesd. Latten met epoxy worden in de naden gelijmd. Vervolgens geschaafd, geschuurd, geplamuurd, weer geschuurd en geplamuurd. Daarna worden polyester matten aangebracht, geschuurd, geplamuurd en weer geschuurd.

De binnenkant van de boot wordt gezandstraald, ribben worden gerepareerd en vervangen. De motor wordt uit de boot gehaald om te reviseren. De binnenzijde wordt gekit met epoxy en drie maal in de grondverf gezet.

De adviseurs dragen hun kennis over aan de deelnemers. De deelnemers doen dit op hun beurt aan andere dan wel volgende deelnemers.

Een mooi voorbeeld is het breeuwen van de naden van het bovendek. M. heeft middels een workshop de deelnemers geleerd hoe deze oude techniek moet worden uitgevoerd. Het inslaan van hennep in de naden en vervolgens afkitten en schuren. Een van de deelnemers heeft dit zich goed eigen gemaakt en leert de techniek aan een nieuwe deelnemer, van Syrische afkomst (zie foto).

De communicatie vindt plaats in het Nederlands. Dit betreft onder meer het aangeven van gereedschappen, de workshops, de begeleiding en de gesprekken aan de koffietafel over bijvoorbeeld de eigen cultuur, familie, godsdiensten

De sfeer is altijd respectvol, geduldig en met als basis een flink portie humor en gezelligheid.